Rooster mededelingen
Het vaste inhaalmoment voor toetsen is op dinsdagmiddag
lesuur 8 en 9, lokaal 050.

Herkansingschema dinsdag 1 december
klas 4 
let op lv Frans vervalt
klas 5
klas 6 
let op lokaalwijziging

Toetsuren periode 1
klas 2: 
klas 3:  
klas 4: woensdag 2 december toets Latijn
            08.30 - 10.00/10.15 uur
            ltc4 lokaal 154
            ltc5 lokaal 101
            ltcA lokaal 007 + alle dysl/verl tot 10.15 uur lokaal 007
klas 5:
klas 6: vrijdag 4 december toets Latijn
           08.15/08.30 - 10.00 uur
           ltc 5 lokaal 154 +alle dysl/verl 08.15 uur lokaal 154
           ltc6 lokaal 052
           ltc7 lokaal 050