Vakantieregeling

Vakantieregeling 2019 – 2020*


 Startdag  3 september 2019
 Herfstvakantie  19 t/m 27 oktober 2019
 Kerstvakantie  
 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  
 21 februari t/m 1 maart 2020
 Paasweekend  10 april t/m 13 april 2020
 Meivakantie  25 april t/m 5 mei 2020
 Hemelvaartweekend   
 21 mei t/m 22 mei 2020
 Vrije dag  di 26 mei 
 Pinksterweekend 
 30 mei t/m ma 1 juni 2020
 Zomervakantie  
 18 juli t/m 31 augustus 2020

Vakantieregeling 2020 – 2021*


 Startdag  di 1 september 2020
 Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober
 Kerstvakantie  
 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  
 22 t/m 26 februari 
 Paasweekend  2 april t/m 5 april 
 Meivakantie  26 april t/m 7 mei 
 Hemelvaartweekend   
 13 mei t/m 14 mei 
 Pinksterweekend 
 ma 24 mei
 Zomervakantie  
 19 juli t/m 27 augustus 


* Wijzigingen voorbehouden

JAARAGENDA 2020-2021


45/9

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

2 novsporthal hele dag bezet

15.00 Bijeenkomst Studenten 4OLS

16.00 Bijeenkomst WPB 4OLS

3 nov

1 t/m 6

4, 5

Studiedag-lesuitval gehele school

Toetsochtend met niet-leertoetsen


4 nov

3 t/m 6

Toetsweek I

koor

5 nov

3 t/m 6

Toetsweek I

10-16u intervisie 2 pioniers


6 nov 

3 t/m 6

Toetsweek I

BHV herhaling 9.00 - 17.00 uur

za 7 nov 

46/10

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

9 nov

3 t/m 6

3 t/m 6

Toetsweek I

Start P2

koor

10 nov

3 t/m 6

Toetsweek I

bridge

MR vergadering

15.45 - 17.45 PO-VO aansluiting wiskunde (locatie Corbulo)

11 nov


schoolfotograaf 2e ronde


12 nov


16.00-18.30 Audities toneel

 

13 nov

 

 

Plaatsing Stolperstein

za 14 novkoor tot 13.00 uur

zo 15 novBellitoni 10.00 - 17.00 uur

47/11

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

16 nov

3 t/m 6

3

4

5

6

Novumdag

Oorlog en vrede

LOB

Ianua Gr/La

PWS dag - zelfstandig werken aan PWS


17 nov

1 t/m 6

3

4

5

6

Novumdag gehele school

Kunst & Duurzaamheid

Duurzaamheidsdag

In Europa

PWS workshops over presenteren en de presentatieavond


18 nov

6 biol

10.00 uur 6biol DNA labs “taal van de tumor”

12.45 uur 6biol DNA labs “taal van de tumor”


19 nov


16.00-18.30 repetitie toneel


20 nov
za 21 novkoor tot 13.00 uur

zo 22 novBellitoni hele dag

48/12

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

23 nov

3 t/m 6

8.00 uur cijfers in Magister


Uitnodiging tafeltjesavond uit


24 nov


15.30 2e overleg SL-sectieleiders (MEET)


25 nov

4 t/m 6

Voor 14:00 aanvraag herkansing 


26 nov


16.00-18.30 repetitie toneel

7e en 8e uur didactisch café


27 nov


1 t/m 6

1e CAO-Ontwikkeldag 

alle lessen vallen uit

Sluiting aanvraag tafeltjesmiddag /-avond


za 28 nov
49/13

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

30 nov

1

Cijferkaarten uit


1 dec

1 t/m 5

4

6

4

6

5

3 t/m 5

08.00 Googledrive 1 t/m 5 ingevuld!

8.30 - 10.30 begeleidingsverg. lj. 4

11.00 - 13.00 uur rapportverg. lj. 6

8.30 uur herkansing lj. 5

10.30 uur herkansing lj. 4

12.30 uur herkansing lj. 6

Vanaf 13.15 uur gaan de lessen weer door


2 dec


7e en 8e uur didactisch café

Rooster tafeltjesavond bekend

koor

3 dec


16.00-18.30 repetitie toneel

 

4 dec

1

vanaf 15u sintactiviteit


za 5 dec
zo 6 dec
50/14

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

7 dec

4 t/m 6


08.00 Herkansingscijfers in Magister


16.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur: Tafeltjesgesprekken (7 min.) 

8 dec
MR vergadering

9 dec
10 dec

6

18.30 uur Profielwerkstukpresentaties

16.00-18.30 repetitie toneel


11 dec
Paarse vrijdag

za 12 dec 


51/15

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

14 dec 

15 dec14.00 Ken je klassiekenquiz

16 dec20.00 uur kerstborrel voor het team in de MEET

17 dec


16.00-18.30 repetitie toneel

 

18 dec8.30 Kerstviering onderbouw

11.00 uur Kerstviering bovenbouw (les 1,2,3 gaat door) 

za 19 dec 

52 + 

 

KERSTVAKANTIE

 

1/16

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten


4 jan
5 jan
6 jan
7 jan


interscolair basketbaltoernooi 

16.00-18.30 repetitie toneel


8 jan
za 9 jan
2/17

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

11 jan1

Deze week biggen presentaties afhankelijk van rooster HEI. Atrium + 001 vrij houden deze week.

CBO-bespreking klas 1 vanaf 10.30 uur


15.00 Bijeenkomst Studenten 4OLS

16.00 Bijeenkomst Studenten + WPB 4OLS

12 janbridge

13 jan

1 t/m 6

Let op, deze week geen toetsen of deadlines voor po’s m.u.v. modulaire vakken

Woensdagmiddaglesjes werving 13.15-15.30

Voorlichtingsavond ouders groep 8


14 jan


16.00-18.30 repetitie toneel

 

15 janvanaf 14.00 sporthal bezet

za 16 jan 

3/18

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

18 jansport hele dag bezet


19 jan


Voorlichtingsavond ouders groep 8

sport hele dag bezet

bridge

20 jan

1 t/m 6

2e CAO-Studiedag, alle lessen vervallen21 jan

1 t/m 6

Toetsweek 


22 jan

1 t/m 6

Toetsweek 


za 23 jan
4/19

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

25 jan

1 t/m 6

Toetsweek


26 jan

1 t/m 6

Toetsweek 

10-16u intervisie 3 pioniers


27 jan

1 t/m 6

Toetsweek 

SL buiten de deur - overleg over 21-22

Woensdagmiddaglesjes werving 13.15-15.30


28 jan

4 t/m 6

3 t/m 6

1,2

Toetsweek

Start P3

Start P2

 

29 jan
za 30 jan


10.00 - 13.00 uur: Open School


5/20

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

1 feb


interscolair badmintontoernooi


2 feb

1 t/m 6 

3

4

5

6

Novumdag

Voedsel Tech, Be Aware en inleveren profielkeuzes

Prodemos

PWS

Romedag


3 feb

3

1t/m 6

1

2

3

4

5

6

08.00 cijfers en profielkeuzeadvies in Magister

Novumdag

Klassendag mentor

Kunstdag

Thrillerdag

Sexmatters en n.n.b.

Amsterdam (Rijksmuseum en Bodyworlds)

Snowworld


4 feb

1 t/m 6

4 t/m 6 

3

Inzet verkort rooster

08.00 cijfers in Magister

Rapport- en profielkeuzevergaderingen

3A 14.10 - 15.20 uur

3C 15.20 - 16.30 uur

let op: docenten 3A geven geen 9e uur

16.00-18.30 repetitie toneel


5 feb

1 t/m 6

1, 2

4 t/m 6

3


Inzet verkort rooster

08.00 cijfers in Magister

12.00 Aanvraag herkansing inleveren

Rapport- en profielkeuzevergaderingen

3B 14.10 - 15.20

3D 15.20 - 16.30

let op: docenten 3B geven geen 9e uur

Toneelweekend op school


za 6 feb


zaterdag en zondag toneelweekend op school

inschrijvingen nieuwe leerlingen

koor tot 13.00 uur

6/21

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

8 feb

1 t/m 6

2

Inzet verkort rooster 

Rapportvergaderingen lj 2 

13.55-14.35 2A          

14.35-15.25 2B

15.25-16.05 2C      

16.05-16.45 2D


9 feb 

1 t/m 6

Vergaderdag, lesuitval

08.30 uur herkansing lj. 5

11.15 uur herkansing lj. 4

13.15 uur herkansing lj. 6 


08.30 - 10.30 uur rapportvergadering lj. 5

10.45 - 12.45 uur rapportvergadering lj. 4

13.00- 17.15 uur rapportvergadering lj. 1 

13.00 uur 1A

13.45 uur 1B

14.30 uur 1C

15.15 uur 1D

16.00 uur 1E

16.45 uur 1F

MR vergadering

10 feb


Woensdagmiddaglesjes werving 13.15-15.30

2e ouderavond brugklas o.a. CBO-uitslag


11 feb


1e pauze: Voorlichting Honours

16.00-18.30 repetitie toneel


12 feb


15.30 3e overleg SL-sectieleiders


za 13 feb
zo 14 feb
7/22

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

15 feb


vonkbrieven en uitnodiging tafeltjesgesprekken uit


16 feb
17 feb


08.00 uur herkansingscijfers in Magister


16.00 uur sluiting inschrijving tafeltjesgesprekken

18 feb


16.00-18.30 repetitie toneel

 

19 feb

 za 20 feb
8

 

VOORJAARSVAKANTIE

 

zo 28 feb
9/23

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

1 mrt
2 mrt

3 mrt


16.00 uur Tafeltjesmiddag / -avond


4 mrt


16.00-18.30 repetitie toneel


5 mrt
za 6 mrt
zo 7 mrt
10/24

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

8 mrt


deadline aanmelden honours 2e lichting


9 mrt


interscolair volleybaltoernooi


10 mrt

 Interscholaire bezoeken (VO naar PO en PO naar VO) voor docenten en leerkrachten.


11 mrt


Visitatie lidmaatschap BPS

16.00-18.30 repetitie toneel

 

12 mrt

 


 

za 13 mrt 


zo 14 mrt
11/25

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

15 mrt


Opbouw Toneelvoorstelling

 

16 mrt


Technische doorloop toneel


MR vergadering in de ochtend i.v.m. begroting

17 mrt


Generale repetitie toneel


18 mrt

1 t/m 6

Kangoeroewedstrijd

Toneelvoorstelling

 

19 mrt


Toneelvoorstelling


za 20 mrt


Toneelvoorstelling (vanaf 13.00 uur)


zo 21 mrt
12/26

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

22 mrt
15.00 Bijeenkomst Studenten 4OLS

16.00 Bijeenkomst WPB 4OLS

23 mrt
24 mrt
25 mrt 

26 mrtvanaf 14.00 sporthal bezet

za 27 mrt 

 Forum Hadriani middag en avond

zo 28 mrt
13/27

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

29 mrtsporthal hele dag bezet


30 mrt


3e CAO-studiedag; lesuitval gehele school


31 mrt

3 t/m 6

Toetsweek


1 apr

3 t/m 6

Toetsweek


2 apr


Goede Vrijdag


za 3 apr
14/28

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

5 apr


2e Paasdag


6 apr


3 t/m 6

Start P4

Toetsweek

Intervisie III pioniers 8.30-11; 11.30-14u


7 apr

3 t/m 6

Toetsweek


8 apr

3 t/m 6

Toetsweek


9 apr

4 en 5

Toetsweek


za 10 apr 

15/29

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

12 apr


15.30 4e overleg SL-sectieleiders


13 apr
14 apr

6

6

8.00 Inleveren cijfers 

14.00 inleveren aanvraag herkansing


15 apr
16 apr

4, 5

6

8.00 Inleveren cijfers

Herkansing 


za 17 apr
16/30

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

19 apr

4, 5

6

12.00 inleveren aanvraag herkansing

examentraining Lyceo


20 apr

6

examentraining Lyceo 


21 apr

4, 5

6

herkansing

8.00 Inleveren cijfers hk 6


22 apr


Cijfercontrole 6

 

23 apr
za 24 apr


vertrek Stonecamp (tot en met 27 april)


17+18


MEIVAKANTIE


za 8 mei
19/32

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

10 mei
11 mei
MR vergadering

12 mei
13 mei


Hemelvaartsdag


14 mei


Vrij


za 15 mei
20/33

Leerjaar

Activiteiten

Bijzondere activiteiten

17 mei

6

Start TV1

13.30-16.30 wiskunde A/C

13.30-16.30 wiskunde B


18 mei

6


3

4

1

09.00-12.00 geschiedenis

13.30-16.00 Frans

Reizen Ardennen en Cambridge

MaS

buitensportdag


19 mei

6


3

4

09.00-12.00 Latijnse taal en cultuur

13.30-16.30 biologie

Reizen Ardennen en Cambridge

MaS


20 mei

6


3

4

09.00-12.00 filosofie

13.30-16.00 Engels

Reizen Ardennen en Cambridge

MaS


21 mei

6


3

4

09.00-12.00 MAW

13.30-16.30 Nederlands

Reizen Ardennen en Cambridge

MaS


za 22 mei
21/34

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

24 mei


2e Pinksterdag


25 mei

6

09.00-12.00 Griekse taal en cultuur

13.30-16.30 economie


26 mei

6

13.30-16.30 scheikunde

Interscolair rugbytoernooi


27 mei

6

09.00-11.30 Duits


28 mei

6

09.00-12.00 aardrijkskunde

13.30-16.30 natuurkunde


za 29 mei
22/35

leerjaar

activiteiten

bijzondere activiteiten

31 mei

6

09.00-12.00 kunst

15.00 Bijeenkomst Studenten 4OLS

16.00 Bijeenkomst Studenten + WPB 4OLS


1 jun
2 jun
3 jun


15.30 5e overleg SL-sectieleiders


4 jun
za 5 jun
23/36

Leerjaar

Activiteiten

Bijzondere activiteiten

7 jun
8 jun

9 jun14.00 uur ontvangst nieuwe bruggers

10 jun
11 jun


PWS Beoordelingsmoment 2 


za 12 jun
24/36

Leerjaar

Activiteiten

Bijzonder activiteiten

14 jun

Ontmoet de tutoren


15 jun

3

Ontmoet de tutoren 


16 jun


Uitslag TV1


17 jun
18 jun


Interscolair softbaltoernooi


za 19 jun
25/38

Leerjaar

Activiteiten

Bijzonder activiteiten

21 jun

1 t/m 5


6

Let op, deze week geen toetsen of deadlines voor po’s m.u.v. modulaire vakken

Start Tv2


22 jun
MR vergadering 17:00

23 jun
24 jun
25 jun

1 t/m 5

Toetsweek


za 26 jun
26/39

Leerjaar

Activiteiten

bijzondere activiteiten

28 jun

1 t/m 5

Toetsweek


29 jun

1 t/m 5

Toetsweek


30 jun

1 t/m 5

Toetsweek


1 jul

1 t/m 5

Toetsweek


2 jul

1 t/m 5

Toetsweek

Uitslag TV2


za 3 jul
27/40

Leerjaar

Activiteiten

Bijzondere activiteiten

5 jul

1 t/m 5

2

8.30-11.00 Inhalen toetsen

9.30 - 15.30 Novumdag Duurzaamheid/natuurschool

Musical Essesteijn


6 jul

1

3

Novumdag Welkom bij de Middeleeuwen

klimsportdag

Musical Essesteijn


7 jul

1 t/m 5


4,5


6

8.30 Inleveren cijfers Magister

9.00 - 10u Ophalen toetsen

12.00 aanvraag herkansingen

12-14u speeddate in Atrium

15.30 uur diploma-uitreiking

19.30 uur diploma-uitreiking


8 jul

1

4, 5

1 t/m 5

4

9-11 mentoren stellen klassen samen voor lj2

13.00 uur herkansingen

13.00-16.30 uur commissievergaderingen

strandsporten

Musical Essesteijn


9 jul

1 t/m 5

8.30-12.00 commissievergaderingen

13.00 uur voorstellen naar docenten

Musical Essesteijn


za 10 jul
28/41

Leerjaar

Activiteiten

Bijzondere activiteiten

12 jul

4,5

1 t/m 5


1 t/m 5

8u herkansingscijfers in Magister

9.00 uur uiterlijke termijn reageren op overgangsvoorstellen

13.00 rapportvergadering. Daarna lln bellen

Tot 19.00 uur aanvraag revisie bij rector


13 jul

1

Novumdag Amersfoort


14 jul

1 t/m 5

1

2

9.00 uur revisievergadering 

15.00 uur promotie

Novumdag duurzaamheid/natuurschool


15 jul

1

2

3

5

8.30 uur vertrek naar Efteling 

9.00 uur promotie 

9.30 uur promotie

Novumdag museum Voorlinden


16 jul

4,5

4,5


9.00 uur Tutoren rapporten tekenen

10.00 uur Promotie

11.00 uur APV 


za 29/41
 


 

ZOMERVAKANTIE T/M 

30 AUGUSTUS