Medewerkers

Alle personeelsleden hebben een afkorting van 3 letters. De afkorting wordt gebruikt voor de aanduiding in het rooster en in het e-mailadres. Het e-mailadres van het betreffende personeelslid bestaat uit deze afkorting gevolgd door @gymnasiumnovum.nl.

Docenten die in schooljaar 2020 - 2021 les geven:

 AKN 
dhr. drs. U. Akgün        
geschiedenis
 BEA 
mw. drs. A. de Beer     
aardrijkskunde
 BPE mw. P. Berger MA Duits
 BRM
mw. I. Braam   Frans
 MCA dhr. drs. M. van Calcar   filosofie
 CAS
mw. J. Casteel MSc Latijn, Grieks
 CIR
mw. D. Cirone Duits
 CTN dhr. ir. R. Catijn wiskunde
 COS dhr. M. Costeris wiskunde
 END dhr. T. van den Ende muziek, RCS
 EYK 
mw. I. van der Eijk-Persoon Nederlands
 FUN mw. drs. M. Funnekotter Latijn, Grieks, AC
 GIE mw. drs. C.J.M. Gielliet-v.Haaren Nederlands
 GRG mw. C. Girgis MA Engels
 GOE 
mw. N. Goedhart-Vos MA     
geschiedenis, RCS
 GTK dhr. J.W. Geijtenbeek 
wiskunde
 GRI mw.. F. Grigoropoulou Grieks
 HAU dhr. drs. R.R.S. Hauer wiskunde
 HDD mw. R.C. Hoenderdos Frans
 HEI 
mw. S. Heijnis-Mens drama
 HEK  mw. K. de Heer Nederlands
 HEN 
dhr. ir. J.J.R. Hendriks natuurkunde, NLT en science+
 HGK dhr. S. Heres Hoogerkamp lichamelijke opvoeding
 HKA mw. drs. S. Haaksma biologie
 HLL 
mw. W. Hollander
biologie
 HNW mw. M.J. de Haan-de Bruin wiskunde
 HRM mw. drs. S.V. Herman
Latijn, Grieks
 HRS  
dhr. drs. R. Hermsen
economie
 HSK mw. drs. K.H. Hendriks geschiedenis
 HUL mw. S. van der Hulst geschiedenis
 JNB mw. S. Jansen Msc 
biologie, NLT
 JSS
dhr. R.F. Janssen
kunst, beeldende vorming
 JAN dhr. J-A. Janssen geschiedenis
 KLA  dhr. Y.A.T. Klapwijk aardrijkskunde
 KLI mw. ir. M. van Klink         
biologie
 KLP mw. C. Klöpping natuurkunde
 KOK dhr. M. de Kok economie
 KPR 
mw. A. Kuiper MA Latijn, Grieks
 KSE 
mw. N.H. Kroese MA
Latijn, Grieks
 LEM mw. S. Lemmens natuurkunde, science+
 LHM mw. drs. S. Lemmel-Huisman Frans
 LLV 
dhr. drs. H.M. Lelieveld 
biologie, NLT
 LER mw. A.F. van Leur-Struik  scheikunde
 LOO mw. drs. L.D. van de Loo Duits
 MEL
mw. mr. M. van Melle
MAW
 MLL
mw. drs. S.H.H. Muller geschiedenis, AC
 MTS mw. N. Matser kunst & beeldende vorming, RCS
 NER mw. C. de Nerée beeldende vorming
 NTM dhr. drs. ing. M. de Niet scheikunde, NLT
 NWN mw. drs. S. Nieuwenhuizen Frans
 NWD dhr. G.J. Nieuwstad lichamelijk opvoeding
 NOD mw. L. de Nood Nederlands
 NYS
mw. drs. M.R. de Nijs  Engels
 OHD mw. E. Ouwehand
Nederlands
 PDS dhr. H. Paulides MA
Latijn, Grieks
 RAM dhr. A. Ramlal biologie
 ROL mw. drs. L.A.T. Rolvink Engels
 RSM mw. J. van Rossum Engels
 SCH dhr. T. Schils Engels, geschiedenis
 SMH mw. K. Smith lichamelijke opvoeding
 SNE dhr. J. Snelting lichamelijke opvoeding
 STD mw. drs. C.E.C. Steenaard Duits
 TRM mw. M.P.C.W. Trommels MA Grieks
 VAT
mw. K. van der Vaart wiskunde
 VEL dhr. M. van der Velden Klassieke talen
 VLT dhr. N. Velthuizen natuurkunde, science+, NLT
 VMT dhr. B. Vermaat BSc
scheikunde
 VNH
mw. drs. L.E. Veenhuis Engels
 WER mw. drs. P.A. Werkman  
Nederlands, RCS
 WKN mw. mr. H.C.S. Winkenius MA Klassieke talen, AC
 WNU dhr. drs. H. Winius  maatschappijleer, MAW