Aanmelding & toelating

Toelatingscriteria

Toelaatbaar tot het Gymnasium Novum zijn leerlingen met een vwo-advies van de basisschool. Dit advies is leidend voor de aanname.

Aanmelden

Van 6 februari tot en met 19 februari 2021 kunt u uw kind bij onze school aanmelden door het aanmeldformulier met de voorkeurslijst (dat u van de basisschool heeft ontvangen) in te leveren bij de schooladministratie. Op een aantal basisscholen bestaat daarnaast de mogelijkheid uw kind digitaal aan te melden voor de middelbare school. De administratie van Gymnasium Novum is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur. 
Na inschrijving hebben wij nog extra informatie nodig. Wij vragen u daarvoor dit formulier in te vullen.

Geen loting!

Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen wij alle leerlingen die zich met een VWO-advies aanmelden plaatsen. Wij hanteren geen voorrangsregels. Alle leerlingen vernemen op woensdag 31 maart 2021 vanaf 15.00 uur, uiterlijk 1 april 2021 officieel dat zij geplaatst zijn.

WPO

Krijgt uw zoon of dochter op dit moment extra ondersteuning/zorg in het kader van de Wet op het Passend Onderwijs (WPO) of heeft uw kind dat mogelijk in het voortgezet onderwijs nodig? Dan verzoeken wij u om uw kind na 6 februari 2021 zo snel mogelijk bij ons aan te melden. Om te beoordelen of wij aan de extra ondersteuning kunnen voldoen, hebben wij tot en met dinsdag 16 maart nodig.