De Ouderraad (OR) van het Gymnasium Novum

Waarom een Ouderraad?

Goed onderwijs voor onze kinderen vinden we belangrijk. Als ouders willen we daar, op onze manier, graag een bijdrage aan leveren.

Hoe geven we hier invulling aan?

Dat doen we onder andere door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die er naar onze mening toe doen. Om dit effectief te laten zijn, zoeken we zo- veel mogelijk afstemming met de schoolleiding over onderwerpen die al op hun agenda staan. Het kan daarbij bijvoorbeeld over inhoudelijke onderwerpen gaan, de wijze waarop iets binnen het Novum verloopt of communicatie met ouders. We dienen ook als een klank- bord en geven signalen door die we zelf ervaren of van andere ouders doorkrijgen.

Verder helpen we de schoolleiding met allerhande praktische zaken waar ouders belang aan hechten, zoals

o Open Avond en Open Dag

o Thema-avonden, één à twee keer per jaar

o Eindexamen-cadeau

o Een bijdrage aan de nieuwsbrief van het Novum.

Wie zijn we?

De Ouderraad bestaat uit ouders met leerlingen uit verschillende leerjaren op het Novum. We zijn een vertegenwoordiging van ouders, maar niet gekozen. We geven signalen door die leven bij ons en bij andere ouders, maar spreken niet namens alle ouders.

We vergaderen ongeveer om de 6 weken gedurende het schooljaar en onderhouden contact met de Medezeggenschapsraad (MR) doordat één MR-lid aanwezig is bij het overleg van de OR. We hebben ook een link naar de Leerlingenraad.

Lid zijn van de Ouderraad

Een ouder die lid wordt van de Ouderraad neemt deel aan de vergaderingen. Daarnaast ver- richten alle leden specifieke taken, waaronder de helpende hand bij praktische zaken (zie boven), signalen verzamelen van andere ouders, contact houden met de leerlingenraad en werving van en afstemming met contactouders.

Leden Ouderraad Novum schooljaar 2019-2020 (sept 2019)

o Sharon van der Werf, Voorzitter
o Janneke de Vreeze, Secretaris
o Paul van der Woerd
o Elisabeth Pietermaat (lid PMR)
o Wendy van Ulden
o Marianne Meyer o Joost Bekel o Wout Vogelensang (namens de MR)
o Mariken Brink

Contact met de OR

De Ouderraad is te bereiken via e-mail op ouderraad@gymnasiumnovum.nl.